stanlogo

Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen van de lancering van STAN in het vierde kwartaal. De eerste pilot is succesvol afgerond, deze ervaringen worden verwerkt binnen het platform. Vanuit daar gaan we vervolgens uitbreiden. Helpt u mee om uw direct omgeving veiliger te maken? Meld u dan vast aan als vrijwilliger, dan zorgen wij ervoor dat u opgeroepen kunt worden zodra we echt gestart zijn!

STAN is georganiseerde burgerhulp bij calamiteiten, aanvullend op de politie, brandweer en / of ambulance. Wanneer er zich een calamiteit voordoet, is het belangrijk dat er snel adequate hulp geboden kan worden. U wilt toch ook dat u snel geholpen wordt?

Hulpdiensten hebben gemiddeld 12 minuten aanrijdtijd nodig om op de plaats van bestemming te komen. STAN verhoogt het aantal hulpverleners dat binnen korte tijd kan assisteren. In het geval van een calamiteit zijn er niet altijd voldoende hulpverleners in de directe omgeving om hulp te verlenen bij bijvoorbeeld het evacueren van een gebouw of het verlenen van eerste hulp bij een calamiteit.

De STAN-hulpverleners die zich binnen een straal van 1 km van de calamiteit bevinden ontvangen een alarmmelding per sms of app notificatie, met de exacte locatie en type calamiteit. Wie de melding accepteert, gaat zo snel mogelijk naar de calamiteit. Als er voldoende burgerhulpverleners op weg zijn, volgt er een afmeldingsbericht.

Alarmeren met STAN zorgt ervoor dat hulpverleners sneller en in grotere aantallen aanwezig zijn om bijvoorbeeld te ontruimen of de aanrijtijden van de politie, brandweer en/of ambulance te overbruggen. Met de burgerhulpverlening door STAN-hulpverleners komt hulp sneller op gang en neemt de kans op slachtoffers aanzienlijk af!


Fill out my online form.