Lees meer

Jos Geverink: ‘Iedereen kan dit voor elkaar krijgen’

30 July 2018

Jos Geverink (53) is geregistreerd burgerhulpverlener. Hij doet dit werk als burgerhulpverlener sinds de georganiseerde burgerhulpverlening in zijn woonplaats Laren-Noord in januari 2013 van start ging. Jos vertelt aan Stan hoe het in zijn regio van de grond kwam.

Start

Buurtbewoners dachten erover om een AED op te hangen in een buurtcafé. Ze kwamen er al snel achter dat alleen het ophangen van één AED niet genoeg was. Want daarmee creëer je schijnveiligheid. We vonden dat er meer moest gebeuren. Er werd een informatieavond belegd voor de buurtbewoners en twee andere buurtverenigingen sloten zich aan. Daarna riepen we samen een werkgroep in het leven om het project op te zetten.

Enquête

We begonnen met het sturen van een enquête naar de bewoners in ons werkgebied, een regio van ongeveer 25 vierkante kilometer. We wilden weten of er draagvlak voor het project bestond en dat was er gelukkig genoeg. We kregen bijna eigenlijk alleen maar positieve reacties.”

Werkgroep

De werkgroep stelde een begroting op voor scholing van burgerhulpverleners, aanschaf van AED’s en kasten om ze in te plaatsen. Om dat geld bij elkaar te krijgen, zochten we sponsoring. We vroegen plaatselijke ondernemers om een bijdrage en daar kregen we behoorlijk wat reacties op. Ook schreven we nationale fondsen aan, waaronder het regionaal Coöperatiefonds van de Rabobank. Dit fonds ondersteunt projecten in het eigen werkgebied die de moeite waard zijn. Daaruit kregen wij een groot sponsorbedrag. Van onze inwoners vroegen we een startdonatie en jaarlijks lidmaatschapsgeld.

Onderhoud AED’s en scholing

Dit geld willen wij onder meer gebruiken voor onderhoud van AED’s en jaarlijkse scholing van onze hulpverleners. Na een jaar was de burgerhulpverlening in Laren-Noord operationeel: van de startavond tot het ophangen en installeren van de AED’s. Dit vierden we met een openingshandeling, gevolgd door een fietstocht langs alle AED’s. Zo konden de mensen zien waar ze hangen en lieten wij zien waaraan we het geld hadden uitgegeven.

Draagvlak

Het draagvlak onder de bevolking is groot. De mensen gaven bij aanvang van het project aan dat ze dit wilden, de AED’s in de regio. En ze maakten waar wat ze zeiden. We berekenden destijds dat we acht AED’s nodig hebben in ons gebied. Daarvan kregen wij er vijf stuks spontaan geschonken. Door de eigen inzet en bijdragen van de buurtbewoners en lokale ondernemers zijn alle AED’s er nu. Wat betreft hulpverleners zitten we nu op gemiddeld bijna één hulpverlener per huishouden.

Burgerhulpverlening kan overal

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen in eigen lokale omgeving georganiseerde burgerhulpverlening kan opzetten. Zelfs in dunner bevolkt buitengebied, dat hebben wij zelf ervaren. En je hoeft het niet alleen te doen. Bel of mail andere regio’s waar ze AED’s hebben voor advies, dat deden wij ook. Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Dit is overal voor elkaar te krijgen.