Lees meer

Directeur Floris Italianer van de Hartstichting: ‘Hoe meer mensen zich aanmelden als burgerhulpverlener, hoe beter’

19 January 2017

Als altijd binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand de juiste hulp wordt gegeven, kunnen veel meer mensen een hartstilstand overleven. Burgerhulpverlening is daarbij onmisbaar. Hoe meer betrokken burgers zich aanmelden als burgerhulpverlener, hoe beter. Dat vindt directeur Floris Italianer van de Hartstichting in een interview met Stan burgerhulpverlening.

Minder sterfgevallen

De Hartstichting zet zich in om burgerhulpverleners te werven. Zo brengt de Hartstichting onder meer door het belang van burgerhulpverlening en een goed oproepsysteem onder de aandacht. In ruim vijftig jaar investeerde de Hartstichting vierhonderd miljoen euro aan onder meer onderzoek, preventie en behandelmethodes. Met als resultaat een rigoureuze afname van het aantal sterfgevallen door hart- en vaatziekten: van één op de twee sterfgevallen in de zestiger jaren naar één op de vier op dit moment.

Gezond leven

Op het moment van oprichting van de Hartstichting was er eigenlijk nauwelijks iets bekend over het belang van gezond leven: bewegen, goed eten en niet roken. Mede dankzij de inzet van onder meer artsen, onderzoekers, onderwijs, overheden en donateurs zijn er steeds minder mensen voor wie het leven van het ene op de andere moment dramatisch verandert door een beroerte, hartinfarct of circulatiestilstand.

Maatschappelijke winst

Ook economisch mag het resultaat er zijn. Onderzoek van de Erasmus Universiteit wees uit dat elke geïnvesteerde euro een maatschappelijke winst van veertien euro opleverde.

  • "Iedereen die burgerhulpverlener is, moet direct kunnen worden aangesloten op een hulpverleningssysteem."

    Floris Italianer, directeur Hartstichting

6-minutenzone

Voor de komende vijftig jaar is het ultieme doel: alle hart- en vaatziekten de wereld uit. De Hartstichting ziet hiervoor in op vier speerpunten. Een daarvan is de 6-minutenzone: iedereen die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgt moet zo snel mogelijk en zeker binnen zes minuten worden gereanimeerd om de kans op overleven zo groot mogelijk te maken.

Burgerhulpverlening

Dit doel willen wij niet binnen vijftig, maar al binnen vijf jaar halen. Daarbij is burgerhulpverlening onmisbaar. Want ambulances hoeven wettelijk gezien pas binnen vijftien minuten aanwezig te zijn.

Preventie

Speerpunt van beleid is ook preventie. Roken bijvoorbeeld is funest voor hart en bloedvaten. Het aantal rokers is de laatste tientallen jaren al aanzienlijk afgenomen. Maar er zijn nog altijd te veel rokers, ook onder jongeren. Obesitas onder kinderen en jongeren neemt juist toe en is een enorm probleem. Daarom richt de Hartstichting veel preventie op jongeren.

Regie over eigen leven

Het derde speerpunt blijft structureel onderzoek, het vierde is ‘regie over eigen leven’. De tijd dat de dokter besliste over behandelingen, ligt achter ons. Patiënten krijgen, onder meer dankzij internet, steeds meer inzicht en willen inspraak in hun behandeling. De Hartstichting biedt individuele begeleiding bij vragen, wij krijgen hierover zo’n twaalfduizend telefoontjes per jaar.

AED’s

Ook willen wij verder focussen op onderzoek aan de hand van data uit AED’s. De defibrillators slaan alle data op. Deze data kunnen een grote bijdrage leveren, zowel bij behandeling van een individuele patiënt als collectief, bijvoorbeeld aan het ARREST-onderzoek onder leiding van cardioloog Ruud Koster. Zo helpen ze om patronen te herkennen in bijvoorbeeld oorzaken van hartstilstanden.

Zorgelijk

Iedereen die burgerhulpverlener is, moet direct kunnen worden aangesloten op een hulpverleningssysteem. Er zijn nog altijd wat ‘witte vlekken’ in Nederland, regio’s met ambulancemeldkamers die nog niet met alarmering van burgerhulpverleners werken. Dat vind ik echt zorgelijk. Daarom zijn wij met betrokken partijen in gesprek. Op basis van deze gesprekken ben ik ervan overtuigd dat het goed komt.

Niet verplichten

Het is niet aan de overheid om meldkamers en burgers te verplichten om aan burgerhulpverleningssysteem deel te nemen. Burgerparticipatie komt vanuit betrokken mensen zelf. Dat werkt per definitie beter dan verplichtingen die van bovenaf worden opgelegd.

Burgerhulpverleners

Winstpunten zijn te behalen in het maximaliseren van de flexibiliteit van burgerhulpverleners bij het aangeven van beschikbaarheid en locatie. Ideaal zou zijn een volledig GPS-gestuurd systeem waarbij alleen burgerhulpverleners een melding krijgen die zich ook daadwerkelijk binnen een zonde van zes minuten van het slachtoffer bevinden.

Voorbereid

Burgerhulpverleners moeten optimaal voorbereid zijn op hun taak, zodat zij niet in de stress schieten op het moment dat zij een oproep krijgen. En na het bieden van hulpverlening moeten zij op de juiste manier worden begeleid. Binding van en tussen burgerhulpverleners zorgt ervoor dat zij zich structureel betrokken voelen.