Lees meer

Eerste jaar zeker drie overlevenden mede dankzij Stan Westland

13 February 2017

Onder het motto ‘Maak Westland hartveilig’ is de gemeentelijke afdeling Stan Westland actief. En met al gelijk een mooi resultaat: in het eerste jaar overleefden zeker drie mensen een hartstilstand mede dankzij burgerhulpverlening.

Brandweer

Arie Camfferman werkte zeventien jaar bij de vrijwillige brandweer in het Westland, Frenk van Wetering doet dat werk nog steeds. Ze kennen elkaar goed maar wisten niet van elkaar dat zij op precies dezelfde dag, binnen twee uur, met Stan contact opnamen om burgerhulpverlening een boost te geven in hun gemeente. Nu werken ze vol enthousiasme samen aan Stan Westland.

Burgerhulpverleners

“Het eerste wat er moest gebeuren was het vinden van burgerhulpverleners”, vertelt Frenk. De gemeente verstrekte Stan Westland gegevens van EHBO-verenigingen en Arie belde mensen van deze verenigingen op persoonlijke titel. “Want je zoekt toch naar mensen met hetzelfde gevoel voor hulpverlening”, licht hij toe.

Burgerhulpverleners

De twee initiatiefnemers verzamelden andere enthousiaste mensen om zich heen en twee jaar na de oprichting telt Stan Westland 240 burgerhulpverleners. Dat is al heel wat maar nog niet voldoende, want de oprichters streven naar 350 tot 400 burgerhulpverleners in de gemeente. Deze werven zij onder meer door fotokaarten met de tekst ‘Meld u aan als burgerhulpverlener’ te verspreiden.

Reanimeren

“Wij lopen er tegenaan dat veel mensen die kunnen reanimeren, niet willen worden opgeroepen”, zegt Frenk. “Ons beeld is dat er veel mensen zijn die het eng vinden. Sommigen zijn bang om fouten te maken, anderen zien er tegenop te maken te krijgen met situaties van leven en dood.”

Lokaal

Stan Westland kiest voor een lokale opzet waarbij de burgerhulpverleners elkaar kennen, onder meer dankzij gezamenlijke bijeenkomsten. Het streven is naar een fijnmazig netwerk met een ‘rayonhoofd’ in elk van de negen dorpen in de gemeente. “Directe binding en korte lijnen geeft burgerhulpverleners het gevoel dat zij ergens terechtkunnen met hun verhaal”, vertelt Arie. “Dat ze elkaar kennen en er zijn voor elkaar.”

AED’s

Gelijktijdig met het werven van burgerhulpverleners ging Stan Westland aan de slag met het opzetten van een netwerk AED’s voor openbaar gebruik. Van de ongeveer 150 AED’s in de gemeente staan er inmiddels 46 in de database van Stan, waarvan vele van bedrijven. Een probleem is nog wel dat een groot deel achter gesloten deuren hangt en dus alleen bruikbaar is tijdens openingstijden van die bedrijven.

24/7 beschikbaar

“Beschermende kasten zijn prijzig en wij willen welwillende bedrijven niet op kosten jagen”, zegt Frenk. “Toch moeten er in de hele gemeente op strategische plaatsen 24/7 bereikbare AED’s komen te hangen. Via verschillende fondsen proberen wij hiervoor middelen te vergaren en politieke partij Westland Verstandig had het zelfs opgenomen in het verkiezingsprogramma.” Die partij is nu de op een na grootste in de gemeente.

Herkenbaar

Ook zet Stan Westland zich in voor de bekendheid van burgerhulpverlening bij professionele hulpverleners, zoals politie en brandweer. Dankzij die bekendheid – en herkenbare hesjes van Westland, aangeschaft met een bijdrage van de gemeente – worden burgerhulpverleners nu herkend en erkend door agenten en brandweerlieden. Zo heeft Stan in deze gemeente al heel wat bereikt. Frenk: “Maar we zijn er nog lang niet, er is nog heel wat te winnen.”