Lees meer

Over Stan

Stan maakt het mogelijk mensen te alarmeren bij een noodsituatie. We leveren de techniek voor het oproepsysteem HartslagNu waarbij burgerhulpverleners opgeroepen worden om te helpen bij een hartstilstand om te starten met reanimeren. Daarnaast alarmeren we zelf ook burgerhulpverleners (via de Stan app) bij andere calamiteiten.

Om ervoor te zorgen dat er een goed dekkend oproepsysteem bij reanimaties is, zetten we ons ook in voor de zogenoemde 6-minutenzones. Want wat heb je aan een mooi alarmeringssysteem, als je niet de mensen hebt die de hulp ook daadwerkelijk kunnen verlenen? Daarom ondersteunt Stan gemeenten met de implementatie van het oproepsysteem door het actief werven van burgerhulpverleners, het inventariseren van AED’s en het strategisch plaatsen van AED’s in buitenkasten (24/7). Zo zorgen wij ervoor dat de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand worden vergroot.

Support en Nazorg

Om ervoor te zorgen dat gemeenten hartveilig blijven, bieden wij support en nazorg aan. Support bestaat uit alle taken die op de achtergrond uitgevoerd moeten worden om het systeem goed draaiende te houden en gemotiveerde burgerhulpverleners te hebben. Onze Support afdeling houdt zich bezig met het controleren van gegevens, beantwoorden van vragen en het doorontwikkelen van de techniek.

Na elke oproep ontvangen burgerhulpverleners een vragenlijst. Als hierin wordt aangegeven dat hij/zij behoefte heeft aan nazorg na een reanimatiemelding, wordt een nazorgtraject opgestart. Op deze manier is gebleken dat mensen gemotiveerd blijven om burgerhulpverlener te zijn.

De landelijke stichting HartslagNu heeft gekozen om de support en nazorg bij Stan weg te zetten, zodat het voor de burgerhulpverlener bekend is waar hij met al zijn/haar vragen terecht kan.

Stan heeft meer dan 70 gemeenten geholpen om hartveilig te worden. Bekijk de gemeenten waar Stan al hulp geboden heeft!

Is jouw gemeente nog niet hartveilig? Neem dan contact met ons op.